Hajdy do postýlky

Hajdyho internetová aukce

Chcete se stát nakladatelem knihy Hajdy do postýlky? Vrhněte se do Hajdyho internetové aukce. Hajdy Vám přeje hodně štěstí.

 

 


Pravidla  Hajdyho aukce:

Předmět aukce
Vydavatelská práva na knihu „Hajdy do postýlky“ pro Českou republiku.

 

Účastníci aukce 
Knižní nakladatelé působící na trhu v ČR.

 

Před zahájením vlastní aukce
autor odešle poštou vytipovaným vydavatelstvím výtisk ukázkové kapitoly, tato aukční pravidla a výzvu k účasti. Do aukce mohou vstoupit i nevyzvaní nakladatelé.

 

Pravidla a průběh aukce
Aukce bude zahájena 19.6.2007 v 6:00 hodin. Své nabídky mohou nakladatelé zasílat a navyšovat  (i opakovaně) do 31.7.2007 12:00 hodin na e-mail albertbush@hajdydopostylky.cz.

Nabídka nakladatele musí obsahovat výši odměny pro autora za prodaný výtisk. (Pozn. V této odměně by se také měly odrážet autorovy náklady spojené s tvorbou textu, ilustrací a sazby včetně layoutu.) Nabídka může obsahovat i další údaje (náklad, marketingová podpora, cena výtisku apod.) dle zvážení nakladatele.

Na webu www.hajdydopostylky.cz bude průběžně zveřejňován a aktualizován seznam zkontaktovaných nakladatelů a informace, jak se do aukce zapojili.

Na webu www.hajdydopostylky.cz bude zobrazována nejvyšší nabídnutá výše autorského honoráře za prodaný výtisk – anonymně, bez uvedení nakladatele a dalších údajů z nabídky.

 

Vyhodnocení
Nejpozději do 5.8.2007 bude prostřednictvím webu www.hajdydopostylky.cz  vyhlášen výsledek aukce. Rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce si vyhrazuje autor knihy. Kromě  výše autorské odměny za prodaný výtisk zahrne do hodnocení i další údaje z nabídky. Maximální výše autorské odměny neznamená automaticky vítězství v aukci. Autorovo rozhodnutí bude konečné a nebude vůči němu odvolání. V případě, že autor vyhodnotí všechny nabídky jako nevýhodné, vyhrazuje si právo nevyhlásit vítěze.

 

 

 

NAKLADATELSTVÍ  

 

 

STAV

Albatros

akvizici titulů provádí zcela jiným způsobem 

Alpress, s.r.o. dosud nereaguje
ARSCI dosud nereaguje
Artur dosud nereaguje
Aventinum s.r.o. dosud nereaguje
Axióma Praha s.r.o. dosud nereaguje
BB art s.r.o. dosud nereaguje
Beta dosud nereaguje
Betaxa, s.r.o. dosud nereaguje
Blug dosud nereaguje
BMSS-Start s.r.o. dosud nereaguje
Bookman - Jiří Krechler dosud nereaguje
Brio, spol. s r. o. dosud nereaguje
Columbus s.r.o. dosud nereaguje
Computer press, a.s. dosud nereaguje
Dokořán s.r.o. dosud nereaguje
Doron dosud nereaguje
Egmont ČR, s.r.o. dosud nereaguje
Euromedia Group, k.s. dosud nereaguje
Fortuna Print Praha, s.r.o. dosud nereaguje
Fragment, s.r.o.  dosud nereaguje
Garamond dosud nereaguje
Gloria dosud nereaguje
Grada Publishing, a.s.  dosud nereaguje
Grantis s.r.o. dosud nereaguje
Graspo CZ, a.s. dosud nereaguje
Hejkal dosud nereaguje
Jan Vašut s.r.o. dosud nereaguje
Jota, s.r.o.  dosud nereaguje
Junior, s. r. o. dosud nereaguje
Kalich, s.r.o. dosud nereaguje
Krigl dosud nereaguje
Labyrint dosud nereaguje
Levné knihy, s.r.o. dosud nereaguje
Librex dosud nereaguje
Macek – Delta dosud nereaguje
Meander Publishing dosud nereaguje
Mladá fronta, a.s.  dosud nereaguje
Modrý slon dosud nereaguje
Nakladatelství Lidových novin dosud nereaguje
Nava dosud nereaguje
Návrat domů dosud nereaguje
Oftis, s.r.o. dosud nereaguje
Olympia, a.s. dosud nereaguje
Ottovo nakladatelství, s.r.o. dosud nereaguje
Paseka dosud nereaguje
Portál, s.r.o. dosud nereaguje
Reader's Digest Výběr dosud nereaguje
Rebo Productions CZ, spol. s r. o. dosud nereaguje
Rubico, s.r.o. dosud nereaguje
Rybka Publishers dosud nereaguje
Scienta, spol. s r. o. dosud nereaguje
Slovart, s.r.o. dosud nereaguje
Sun, s.r.o. dosud nereaguje
Svojtka & Co. s.r.o. dosud nereaguje
Thovt, s. r .o. dosud nereaguje

Hajdy do postýlky
TOPlist